2023年10月期生出席率2024.6

J0510284 JIN ZHENGYUAN J0510286 PANG JINGREN
J0510288 XU CHONGFU J0510289 HUANG ZIJIN
J0510290 SUN YING J0510291 LI JIAXI
J0510292 MU TIANHANG J0510293 XING YI
J0510294 LI JUNCHI J0510296 WANG DANJING
J0510297 LE VAN THONG J0510298 LE THI NGOC HOA
J0510299 HO MINH VU J0510300 HOANG THANH PHONG
J0510301 NGUYEN THI THUY LINH J0510302 NGUYEN THANH NHU
J0510303 VU THI KIM OANH J0510304 TRAN THI ANH
J0510305 NGUYEN VAN DUC J0510306 GIAN DINH THANG
J0510307 HOANG QUANG NHAT J0510308 NGUYEN VAN HIEU
J0510309 TRINH THI PHUNG J0510310 BUI SY KIEN
J0510311 TRINH MINH CHAU J0510312 NGUYEN THI GIANG
 J0510313 NGUYEN THANH HIEU  J0510314 NGO THANH HUONG
 J0510315 NGUYEN TAN DAI  J0510316 NGUYEN THI LAN ANH
 J0510317 BUI THANH LAM  J0510318 PHAM THI CUC
 J0510319 NGUYEN THI HONG NHU  J0510321 LE VAN MINH
 J0510322 NGUYEN VAN THU  J0510323 VU NGOC ANH
 J0510324 NGUYEN NGOC BACH  J0510325 NGUYEN CAO THANG
 J0510326 TRAN THI THAO VAN  J0510328 TRAN DANG PHI VU
 J0510329 NGUYEN VAN DAT  J0510330 DAO DUY ANH
 J0510331 LUU DUC KHOA  J0510332 CAO NGOC HOANG
 J0510333 TRUONG NGOC HAI  J0510334 CAO TUAN ANH
 J0510335 NGUYEN HIEN HUNG  J0510336 NGUYEN VAN AN
 J0510337 VO TIEN THUC  J0510338 NGUYEN DO CHI KHANH
 J0510339 PHAM CONG HIEU  J0510340 HUYNH THI NGOC
 J0510341 PHAM VU CONG HUNG  J0510342 LE TRUNG HIEU
 J0510343 NGUYEN THI THUY LUC  J0510344 DANG THI NGOC LOAN
 J0510345 DO NGOC HIEU  J0510346 NGUYEN THUONG THUONG
 J0510347 BO HONG DUYEN  J0510348 DINH THI QUYNH
J0510349 LAI THI LE THUY J0510350 NGUYEN KHANH DUY
 J0510352 LY HOANG LINH  J0510353 BAATARKHUYAG SER-OD