2023年10月期生出席率2024.5

J0510284 JIN ZHENGYUAN J0510286 PANG JINGREN
J0510288 XU CHONGFU J0510289 HUANG ZIJIN
J0510290 SUN YING J0510291 LI JIAXI
J0510292 MU TIANHANG J0510293 XING YI
J0510294 LI JUNCHI J0510295 SUN JIAXIN
J0510296 WANG DANJING J0510297 LE VAN THONG
J0510298 LE THI NGOC HOA J0510299 HO MINH VU
J0510300 HOANG THANH PHONG J0510301 NGUYEN THI THUY LINH
J0510302 NGUYEN THANH NHU J0510303 VU THI KIM OANH
J0510304 TRAN THI ANH J0510305 NGUYEN VAN DUC
J0510306 GIAN DINH THANG J0510307 HOANG QUANG NHAT
J0510308 NGUYEN VAN HIEU J0510309 TRINH THI PHUNG
J0510310 BUI SY KIEN J0510311 TRINH MINH CHAU
J0510312 NGUYEN THI GIANG J0510313 NGUYEN THANH HIEU
J0510314 NGO THANH HUONG J0510315 NGUYEN TAN DAI
J0510316 NGUYEN THI LAN ANH J0510317 BUI THANH LAM
J0510318 PHAM THI CUC J0510319 NGUYEN THI HONG NHU
J0510321 LE VAN MINH J0510322 NGUYEN VAN THU
J0510323 VU NGOC ANH J0510324 NGUYEN NGOC BACH
J0510325 NGUYEN CAO THANG J0510326 TRAN THI THAO VAN
J0510327 NGUYEN THI THAO QUYEN J0510328 TRAN DANG PHI VU
J0510329 NGUYEN VAN DAT J0510330 DAO DUY ANH
J0510331 LUU DUC KHOA J0510332 CAO NGOC HOANG
J0510333 TRUONG NGOC HAI J0510334 CAO TUAN ANH
J0510335 NGUYEN HIEN HUNG J0510336 NGUYEN VAN AN
J0510337 VO TIEN THUC J0510338 NGUYEN DO CHI KHANH
J0510339 PHAM CONG HIEU J0510340 HUYNH THI NGOC
J0510341 PHAM VU CONG HUNG J0510342 LE TRUNG HIEU
J0510343 NGUYEN THI THUY LUC J0510344 DANG THI NGOC LOAN
J0510345 DO NGOC HIEU J0510346 NGUYEN THUONG THUONG
J0510347 BO HONG DUYEN J0510348 DINH THI QUYNH
J0510349 LAI THI LE THUY J0510350 NGUYEN KHANH DUY
J0510351 NGUYEN TUAN ANH J0510352 LY HOANG LINH
J0510353 BAATARKHUYAG SER-OD