2023年10月期生出席率2024.1

 J0510284 JIN ZHENGYUAN  J0510285 CAO ZILIN
 J0510286 PANG JINGREN  J0510287 XIONG RUI
 J0510288 XU CHONGFU  J0510289 HUANG ZIJIN
 J0510290 SUN YING  J0510291 LI JIAXI
 J0510292 MU TIANHANG  J0510293 XING YI
 J0510294 LI JUNCHI  J0510295 SUN JIAXIN
 J0510296 WANG DANJING  J0510297 LE VAN THONG
 J0510298 LE THI NGOC HOA  J0510299 HO MINH VU
 J0510300 HOANG THANH PHONG  J0510301 NGUYEN THI THUY LINH
 J0510302 NGUYEN THANH NHU  J0510303 VU THI KIM OANH
 J0510304 TRAN THI ANH  J0510305 NGUYEN VAN DUC
 J0510306 GIAN DINH THANG  J0510307 HOANG QUANG NHAT
 J0510308 NGUYEN VAN HIEU  J0510309 TRINH THI PHUNG
 J0510310 BUI SY KIEN  J0510311 TRINH MINH CHAU
 J0510312 NGUYEN THI GIANG  J0510313 NGUYEN THANH HIEU
 J0510314 NGO THANH HUONG  J0510315 NGUYEN TAN DAI
 J0510316 NGUYEN THI LAN ANH  J0510317 BUI THANH LAM
 J0510318 PHAM THI CUC  J0510319 NGUYEN THI HONG NHU
 J0510321 LE VAN MINH  J0510322 NGUYEN VAN THU
 J0510323 VU NGOC ANH  J0510324 NGUYEN NGOC BACH
 J0510325 NGUYEN CAO THANG  J0510326 TRAN THI THAO VAN
 J0510327 NGUYEN THI THAO QUYEN  J0510328 TRAN DANG PHI VU
 J0510329 NGUYEN VAN DAT  J0510330 DAO DUY ANH
 J0510331 LUU DUC KHOA  J0510332 CAO NGOC HOANG
 J0510333 TRUONG NGOC HAI  J0510334 CAO TUAN ANH
 J0510335 NGUYEN HIEN HUNG  J0510336 NGUYEN VAN AN
 J0510337 VO TIEN THUC  J0510338 NGUYEN DO CHI KHANH
 J0510339 PHAM CONG HIEU  J0510340 HUYNH THI NGOC
 J0510341 PHAM VU CONG HUNG  J0510342 LE TRUNG HIEU
 J0510343 NGUYEN THI THUY LUC  J0510344 DANG THI NGOC LOAN
 J0510345 DO NGOC HIEU  J0510346 NGUYEN THUONG THUONG
 J0510347 BO HONG DUYEN  J0510348 DINH THI QUYNH
 J0510349 LAI THI LE THUY  J0510350 NGUYEN KHANH DUY
 J0510351 NGUYEN TUAN ANH  J0510352 LY HOANG LINH
 J0510353 BAATARKHUYAG SER-OD