2020年4月10月期生出席率2021.8

J0204164GAO YUAN J0204165HE JING
J0204167WANG HUIYAN J0204168LI JIASHUAI
J0204169DONG XIAOHAI J0204170ZHANG JIALONG
J0204171LIU JING J0204172ZHANG QI
J0204175LIU XINGYANG J0204176ZHU YUPENG
J0204178BAI XUE J0204179ZHANG SHITAO
J0204180WEI ZEJI J0204181LI YANG
J0204183AI XIBO J0204186ZHOU JIALONG
J0204187SONG XINXING J0204188LYU CHEN
J0204189FAN TINGTING J0204190XIAO QIAN
J0204191QIN QIHANG J0204192CAI XILAI
J0204195BATTULGA ANKHZAYA J0210193YU ZIQI
J0210194YU SHENXU