2020年4月10月期生出席率2021.4

J0204164GAO YUAN J0204165HE JING
J0204167WANG HUIYAN J0204168LI JIASHUAI
J0204169DONG XIAOHAI J0204170ZHANG JIALONG
J0204171LIU JING J0204172ZHANG QI
J0204175LIU XINGYANG J0204176ZHU YUPENG
J0204177LI DONGYANG J0204178BAI XUE
J0204179ZHANG SHITAO J0204180WEI ZEJI
J0204181LI YANG J0204183AI XIBO
J0204186ZHOU JIALONG J0204187SONG XINXING
J0204188LYU CHEN J0204189FAN TINGTING
J0204190XIAO QIAN J0204191QIN QIHANG
J0204192CAI XILAI J0204195BATTULGA ANKHZAYA
J0210193YU ZIQI J0210194YU SHENXU