2020年4月10月期生出席率2021.2

J0204159PHAM VAN MANH J0204160PHAM THI VAN ANH
J0204161NGUEN VAN TU J0204162NGUYEN DINH TAI
J0204163PHAM THI PHUONG ANH  J0204164GAO YUAN
 J0204165HE JING  J0204167WANG HUIYAN
 J0204168LI JIASHUAI  J0204169DONG XIAOHAI
 J0204170ZHANG JIALONG  J0204171LIU JING
 J0204172ZHANG QI  J0204175LIU XINGYANG
 J0204176ZHU YUPENG  J0204177LI DONGYANG
 J0204178BAI XUE  J0204179ZHANG SHITAO
 J0204180WEI ZEJI  J0204181LI YANG
J0204183AI XIBO J0204184XU DONGYANG
J0204186ZHOU JIALONG J0204187SONG XINXING
J0204188LYU CHEN J0204189FAN TINGTING
J0204190XIAO QIAN J0204191QIN QIHANG
J0204192CAI XILAI J0204195BATTULGA ANKHZAYA
J0210193YU ZIQI J0210194YU SHENXU