2018年4月期生出席率2019.3

J300437QIFANGFANG J300439LIDANHONG
J300440YANGJINGTAI J300441XULONGJI
J300442FENGHAIYANG J300443DAIZHENJIE
J300444QINYUYUE J300445MAMENGYAO
J300446CUIJIANWEI J300447JIANGQUNQUN
J300448LIJIAHUA J300449LIANGJI
J300450GECHENGCHENG J300451WANGHAINAN
J300452ZHANGXUE J300453GAOWENHUI
J300455PENGSIJIE J300458LITIANBING
J300460CHENGPENG J300461YUMENGJIA
J300463XUEYUFENG J300465CHENCHAO
J300466LINWEN J300467YANGCHENGRUI
J300468WUHANG J300470HENNIANTONG
J300471XIAOWENBIN J300472LINXIHENG
J300473LIUMUZHI J300474TANGYU
J300475WANGNING J300479SIZHAOYANG
J300480RUANPAKDEEJANJIRA J300482WANGJIAQI